Info Sekolah
Minggu, 03 Jul 2022
  • Selamat datang di MA YPPA Cipulus

Catatan Guru

10 Februari 2022

Abu al-Hasan As-Syadzili (593-654H)

Oleh : Mohamad Masthur Puadil Kamil
Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Asy-Syadzili Al-Hasani. Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili adalah pendiri Tarekat Syadziliyah. Nasab atau garis keturunan Abul..
17 Oktober 2021

BUDI PEKERTI ( TATAKRAMA )

Oleh : Dudi Sopandi, S.Pd.
Budi pekerti teh aturan kasopanan atawa kahormatan. Budi pekerti (identik) sarua jeung tatakrama, bisa jadi sacara etimologi mah aya bedana...
14 Oktober 2019

PENGARUH PENGGANTIAN MEDIA DENGAN KANDUNGAN PROTEIN YANG BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN REPRODUKSI LALAT TENTARA HITAM (Hermetia illucens L.)

Oleh : YASFI ROBIATUL ADAWIYAH, S.Si
Yasfi Robiatul Adawiyah1, Ida Kinasih1, Ateng Supriyatna1 1Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 40614 Email:..